convido
comarca
productos
ubicacion

A Mancomunidade posúe augas termais de grande calidade. Xa coñecidas polos castrexos, foron moi ben aproveitadas polos romanos que construiron baños en Caldas de Reis e Cuntis.Pola sua temperatura e composición conteñen propiedades terapeuticas que as fan ideais para combater moitas enfermedades.
Pero as augas termais non só serven para curar e previr doenzas. Os centros adicados á seu aproveitamento constitúen o lugar ideal para a relaxación e o descanso. Os balnearios de Caldas e Cuntis, atópanse en zonas favorecidas pola natureza e ofrecen actividades complementarias para o lecer.
As Burgas, Caldas de Reis
Balneario Dávila
R/ Laureano Salgado nº 11, 36650 Caldas de Reis
Balneario Acuña
R/ Herrería nº 2, 36650, Caldas de Reis
Termas de Cuntis
Rua do balneario nº 1, 36670, Cuntis


ver fotos
 
Convido|Comarca |Productos| Ubicacion |

CONVIDO: Rúa Loureiros nº12 Caldas de Reis, Pontevedra. Tlf:986 540181